زنگ خطر

زنگ خطر یک برنامه انتقادی درباره موضوعات روزمره است. هیچ موضوعی از زیر نظر دست اندر کاران این برنامه پنهان نمی ماند، نظرات آنها درباره وزراء دولت گرفته تا وکلای که در مجلس می خوابند، تا سرکهای اعمار نشده در سرتاسر کشور مورد بحث قرار می گیرد. بیندگان وفادار این تیم محبوب کمدی را خیلی دوست دارند.

مشخصات برنامه

بخش: 
سریال ها
روز: 
چهارشنبه ها
ساعت: 
۹:۰۰ شب