فصل نُهُم ستاره افغان

ابتدا با راه اندازی این برنامه در سال ۲۰۰۵، ستاره افغان به طور مداوم از لحاظ محبوبیت، کشش و تعداد بیننده ها رشد قابل توجهی داشته و تا به امروز تنها تلویزیون پربیننده در افغانستان باقی مانده است.  ستاره افغان که نخستین برنامه استعداد موسیقی در افغانستان می باشد، فراتر از هر گونه نژادپرستی، زبان و جنسیت، و یک کاتالیزوری برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی در افغانستان از زمان آغاز کار خود تا به حال بوده است. با متحد کردن تمام کشور از طریق موسیقی، این برنامه "میعادگاه" هفته واری ایجاد می کند تا همه ی خانواده ها گرد هم آمده و در هیجان و شادی انتخاب استعداد موسیقی افغانستان سهم بگیرند. یک کاروان از داوران برای امتحانات ابتدایی فصل نُهم و گزینش شرکت کننده های امسال به سرتاسر شهرهای کلیدی افغانستان سفر خواهند کرد

مشخصات برنامه

بخش: 
تفریحی
روز: 
پنجشنبه ها و جمعه ها
ساعت: 
۹:۰۰ شب