وحشت سرا

۳۰/۱/۱۳۹۷

وحشت سرا، سریال وحشتناک امریکایی با نقش افرینی "اندریو لینکولن" در نقش مامور پولیس "ریک گریمز" میباشد.

ریک گریمز در جریان وظیفه زخمی شده و بعد از برگشتن از حالت کوما شهر را با مرده های که قدم میزنند پیدا میکند. او میخواهد فامیل خود را جستجو کند و در این میان با مردمانی که توانسته اند نجات یابند روبرو میشود.

تماشای این سریال دیدنی را ۶ ثور ساعت ۹ شب از طلوع فراموش نکنید