فصل چهارم قیام

۲۳ ثور ۱۳۹۷ | شنبه الی پنجشنبه شنبه ساعت 8 شب

فصل چهارم سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به زودی از طلوع نشر میگرد

خط سوم

۱۹ ثور ۱۳۹۷ | جمعه ها ساعت ۷ شب

سریال خط سوم، سریال افغانی که از تلویزیون طلوع نشر می شود. داستانی جوانانی با فرهنگ های مختلف و از اقوام گونه گو که جهان بینی ها و سلیقه های شخصی شانرا تصمیم می گیرند، آنان در گیر تضاد ها و چالش های جدیی هستند که نظم زندگی شان را برهم زده است.

برنامه های رمضانی

۱۷ ثور ۱۳۹۷ | شروع برنامه های رمضانی ۲۲ ثور

تلویزیون طلوع به مناسب ماه مبارک رمضان برنامه های ویژۀ رمضان را به نشر میرساند.

وحشت سرا

۳۰ حمل ۱۳۹۷ | فصل اول پایان یافت

وحشت سرا، سریال وحشتناک امریکایی با نقش افرینی "اندریو لینکولن" در نقش مامور پولیس "ریک گریمز" میباشد.

Pages