آخرین خبرها
آخرین ویدیوها
سیمبل ریت: ۲۷/۵۰۰ (قطب)
اِف ای سی: ۴/۳ (کیو پی اس که)
فرکانس: ۱۲۰۱۵ (میگا هرتز)
ماهواره: یاه ست ۱ ای @ ۵۲/۵ درجه شرق
قطبش: افقی
از ریسیور های موافق با کیفیت MPEG۴ استفاده نمایید