فصل سوم قیام

به زودی

قاب گفتگو

جمعه ها ساعت ۷:۰۰ شب

شبکه خنده

جمعه شب ها ساعت ۸

شهر ورزش

جمعه ها ساعت ۹ قبل از ظهر

بامداد خوش

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۷ صبح

بازگشت

پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت ۹

باغچه سِم سِم

به پایان رسید

لیگ برتر افغانستان روشن ۱۳۹۵

فصل پنجم

ساز

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۱۰:۳۰ بعد از ظهر

چنار

شنبه الی پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ شام

Pages