چای خانه

جمعه ها ساعت ۵ بعد از ظهر

قاب گفتگو

جمعه ها ساعت ۷:۰۰ شب

شهر ورزش

جمعه ها ساعت ۹ قبل از ظهر

بامداد خوش

شنبه تا پنج شنبه - ساعت ۷ صبح

کاخ بلند

جمعه ها ساعت ۱۱:۳۰ شب