دختر نقاب پوش

۲۹.۹.۱۳۹۳ | آغاز سریال ۱۱ جدی ۱۳۹۳

مجموعه انیمیشن تلویزیونی "دختر نقاب پوش" که برندۀ جوایز متعدد شده، به تاریخ ۱۱ جدی ۱۳۹۳ از تلویزیون طلوع نشر میشود!

سعید و شورا

۲۹.۹.۱۳۹۳ | یک درام عشقی‏‏‏‏ ترکی

سعید و شورا"، سریالی که به زودی از تلویزیون طلوع پخش می شود.

گل سیاه

۲۹.۹.۱۳۹۳ | تاریخ نشر: ۲ قوس ۱۳۹۳

گل سیاه، سریال جدید و عاشقانه ترکی، یکشنبه ۲ قوس ۱۳۹۳ از تلویزیون طلوع نشر خواهد شد!

دوباره با ستاره افغان!

۲۹.۹.۱۳۹۳ |

قسمت اول فصل دهم ستاره افغان، ۰۹ عقرب، ساعت ۹:۰۰ شب، از تلویزیون طلوع!

Pages