ستاره افغان دوباره باز می گردد

۲۱.۷.۱۳۹۴ | اولین قسمت ستاره افغان، ۸ عقرب ۱۳۹۴

جستجو برای یافتن تازه ترین آواز شورانگیز افغانستان دوباره از سر گرفته می شود

قیام

۲۲.۷.۱۳۹۴ | نخستین قسمت سریال قیام ۲۲ میزان ۱۳۹۴

نخستین قسمت سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به تاریخ ۲۲ میزان ۱۳۹۴ نشر میگردد.

ویژه برنامه عید قربان

۲۱.۷.۱۳۹۴ | ۲ میزان - ۴ میزان ۱۳۹۴

تلویزیون طلوع، مجموعه ای متنوع از ویژه برنامه های عید قربان را برای شما پیشکش می کند.

کارادایی

۲۱.۷.۱۳۹۴ | فصل سوم! تاریخ نشر: ۲۹ اسد ۱۳۹۴

فصل سوم یکی از بهترین سریال های ترکی بنام " کارادایی" سر از تاریخ ۲۹ اسد ۱۳۹۴، از تلویزیون طلوع نشر می شود.

Pages