فصل سوم قیام

۳.۳.۱۳۹۶ | به زودی

فصل سوم سریال تاریخی و رومانتیک "قیام" به زودی از طلوع نشر میگردد.

چنار

۳.۳.۱۳۹۶ | شنبه الی پنجشنبه ساعت ۶:۳۰ شام

سریال ترکی "چنار" به زودی از طلوع به نشر میرسد

دختر نقاب دار

۹.۱.۱۳۹۶ | پنجشنبه و جمعه ساعت ۴:۳۰ عصر

سریال "دختر نقاب دار" حالا با فصل سوم و قسمت های جدید از تلویزیون طلوع

قلب های سرد

۳.۳.۱۳۹۶ | شنبه الی چهارشنبه ساعت ۹ شب

سریال ترکی "قلب های سرد" به زودی از طلوع

این سریال بیانگر داستان از عشق و نفرت، دوستی و خصومت، مهربانی و بد بینی میباشد که در کنار هم زندگی میکنند.

پویراز کارایل افسر سابق پولیس که به جرم عمل که انجام نداده از وظیفه بطور غیر منصفانه اخراج میشود. او تمام چیز های با ارزش خود؛ فامیل، وظیفه، خانم و طفل خود را از دست میدهد.

Pages