ویژه برنامه‏ های عید

۱۴.۴.۱۳۹۴ | شروع از ۲۷ سرطان ۱۳۹۴

به مناسبت عید فطر، تلویزیون طلوع مجموع ه‏ای از برنامه‏ های عالی را به نمایش می‏گذارد.

برنامه‌هایِ ماه مبارکِ رمضان

۱۴.۴.۱۳۹۴ | تاریخ آغاز: ۲۸ جوزا ۱۳۹۴

به مناسبتِ آغاز ماهِ مبارکِ رمضان، تلویزیون طلوع برنامه‌هایِ ویژه و متنوعی را به دست نشر خواهد سپرد.

ابرستاره

۹.۲.۱۳۹۴ | در تاریخ ۱۷ ثور، برای اولین بار نشر می‏شود

برنامه تلویزیونیِ جدیدِ رقابتِ آواز خوانی، ابرستاره، در تاریخ ۱۷ ثور سال ۱۳۹۴، ساعت ۹ شب، پخش می‏شود.

میدان سبز

۱۴.۴.۱۳۹۴ | شروع فصل ۴ از تاریخ ۱۰ ثور ۱۳۹۴

فصل چهارمِ میدان سبز در تاریخ ۱۰ ثور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۰۰ شام، شروع می‏شود.

Pages