فصل دوم مجموعه " قیام"

۱۴.۲.۱۳۹۵ | ۲۶ ثور ۱۳۹۵ نشر می‌شود

بازگشت دوباره " قیام"! شما به زودی می‌توانید فصل دوم این مجموعه بسیار محبوب ترکی را مشاهده کنید.

گروه ضد مافیا

۹.۲.۱۳۹۵ | نشر اولین قسمت ۲۳ ثور ۱۳۹۵

سرانجام، فصل پنجم مجموعه اکشن گروه ضد مافیا بار دیگر به نشر گذاشته می‌شود.

این است زندگی من

۶.۲.۱۳۹۵ | تاریخ نشر، ۲۰ ثور ۱۳۹۵

اولین قسمت مجموعه بسیار محبوب ترکی " این است زندگی من" سر از تاریخ ۲۰ ثور ۱۳۹۵، ساعت ۰۸:۰۰ بعد از ظهر نشر می‌شود. 

شروع فصل پنجم

۱۴.۲.۱۳۹۵ | شروع برنامه ۱۶ ثور

پنجمین فصل برنامه میدان سبز، مرحله انتخابی بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن،  سر از تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۹۵، راس ساعت ۱۰:۳۰ بعد از ظهر پخش می‌شود.

Pages