دیره

۲۸.۵.۱۳۹۶ | پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت ۹

تلویزیون طلوع بزرگترین کنسرت های هنرمندان مشهور افغانستان را برگذار میکند.

این کنسرت شامل بهترین اجرا های غزل، اجرا های محلی افغانی و سبک های دیگر موسیقی از هنرمندان مشهور افغانستان میباشد.

نهان

۴.۵.۱۳۹۶ | شنبه الی پنجشنبه ساعت ۸:۰۰ شب

سریال ترکی "نهان" به زودی از طلوع به نشر میرسد.

نهان دختر جوانی است که با فامیل خود در گوشه از شهر استانبول زندگی میکند.

نهان با کمال، جوانی که در یک منطقه غریب نشین استانبول زندگی میکند معرفی میشود..

فصل ششم باغچه سم سم

۲۸.۵.۱۳۹۶ | پنجشنبه و جمعه ها ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر

نشر فصل ششم باغچه سم سم با به تصویر کشیدن گدی گک جدید بنام زیرک، برادر زری از شبکه های طلوع و لمر آغاز شد.

فصل پنجم فرار از زندان

۲۸.۵.۱۳۹۶ | پنجشنبه و جمعه شب ها ساعت ۹

سریال مشهور امریکایی ؛فرار از زندان؛ با پنجمین فصل خود باز میگردد.

Pages